İnce Bağırsak Kanseri ince bağırsak, sindirim borusunun yemek borusu ve mideden sonra yer alan parçasıdır. Böylece mide ile kalın bağırsak arasında bulunur.
ince bağırsak kas ve zardan yapılı bir borudur ve boşken az çok basıktır. Besin maddeleri ve gazları ile dolu iken yuvarlak (silindrik) bir biçim alır. Uzunluğu insanlarda takriben 6 ile 8 metredir. Yani, insan boyunun bir kaç mislidir. Ne varki insan karnında bu boru düz bir şekilde değil sanki bir sicim yumaçi gibi kümelenmiştir. Başlangıç kısmında ince bağırsağın çapı 3-3.J santimetredir. Mideden uzaklaştıkça çap azalır ve kalın bağırsağa birleştiği yerde 1,5-2 santimetre olur. Böylece ince bağırsak bir yerde huniye benzer. İnce bağırsağın hemen mideden sonraki kısmı sabit ve oynamıyan kısmıdır. Bu kısmına oniki parmak bağırsak (duodenum) denir. Bundan sonraki kısmı ise sabit değildir.
İnce bağırsağın (mide de olduğu gibi) bir dış zarı (gömleği) altında kas tabakası ve onun altında yani bağırsak boşluğuna bakan iç (mukoza) tabakası vardır. Mukoza (iç) tabakası düz değildir. Burada plikalar, çıkıntılar ve delikler vardır ve ince bağırsağın en önemli tabakasıdır. Delikler, bir taraftan salgıların içeriye akması, diğer taraftan da sıvı haline gelmiş yiyeceklerin içeriye doğru emilerek kana karışması içindir, ince bağırsağın bu kadar uzun olmasının nedeni de, sıvı haline gelen yiyeceklerin emilebilinmesi için uzun bir yol tanımaktır.
ince bağırsak, insan boyunun bir kaç kat uzunluğunda ve vücudun en uzun organı olmasına karşılık, diğer sindirim organlarına oranla kanseri çok nadirdir. Teşhis röntgen ve laboratuvar tetkikleri ile sağ. lanır. Tedavisi ise ameliyatladır.