Apendis Kanseri Daha önce de söylediğimiz gibi, kalın bağırsağın başlangıç kısmı olan kör bağırsaktan aşağı ve dışa doğru uzanan bir uzantıya apendis denir. Buna soluncansı apendis de diyenler vardır. Bu bir huniye veya yazıda kullandığımız virgüle (,) benzer. Körbağırsağa yapıştığı yer nispeten geniş ise de ,ucu sivri ve kapalıdır. Ortalama olarak uzunluğu 7 _ 12 santimetredir. Bununla beraber daha kısaları veya uzunları da görülmüştür, içi boş olan apandisin hiçbir görevi yoktur. Bulunup bulunmaması yaşamayı etkilemez.
İltihapları sık görülür. Bazen büyüyen ve ilerleyen iltihap patlamasına ve cerahatin karın içinde yayılmasına sebep olur. Buna periIcnit denir insan için çok tehlikelidir.
Apendisin iltihabına apandisit denir. Apendisin urları seyrektir. Habis uru yani kanseri ise fevkalade nadirdir. Apendis kanserinin mikroskopik tetkikinde görünüş aynen kolon kanseri manzarası gösterir. Bunların yayılması ve ****stazları da aynen kolon kanserleri gibidir. Apendis urları ve kanserleri kadınlarda, erkeklere nazaran birkaç kat daha sık görülür
Apendisin had veya müzmin iltihaplarına sık rastlarız. Bunun tedavisi ameliyatla çıkarılmasıdır. Apandisitim ilaçla köklü bir tedavisi yoktur. Belirtiler geçse dahi birgün tekrar faaliyet başlayabilir. Uzun süren müzmin apendis iltihapları bir gün kansere zemin hazırlıyabüir.
Ağızda çürümüş ve iltihaplanmış bir dişi saklamanın ne kadar faydası varsa, iitihaıplı bir apandisin karın içinde saklanmasında o kadar yarar vardır.
Bu nedenle, bizde bir çok yazarların görüşlerine katılıvoruz. iltihap teşhisi konduğunda hiç gecikmeden ameliyatla çıkarılması sağlıklı bir yaşam için zorunludur. Kalması yarar değil zarar sağlar