Karaciğer Kanseri insan vücudunda yer alan içorganların en büyüğü karaciğerdir. Salgı yapan bezlerin yapısında bir organdır, hem safra çıkarır ve hem de glikojen yapar. Safra bir takım kanallardan geçerek oniki parmak bağırsağa dökülür ve sindirim için çok zorunlu bir salgıdır. Glikojeniyapar ve saklar. Glikojen bir enzim aracılığı ile glikoza (şekere) çevrilir, karaciğerin kan damarlarına girerek kan dolaşımına 'karışır ve vücuda gerekli enerjiyi sağlar.
Karaciğer ,karın boşluğunun yukarı kısmında ve sağ tarafta bulunur ve iki parçadan meydana gelmiştir. Bunlara sağ lob ve sol lob denir. Sağ lob, sola nazaran iki misli büyüktür Karaciğer diğer bezlere nazaran çek gevrektir. Parmakla basınca çukur meydana gelir. Bu nedenle, yüksek bir yerden düşmekten, bir vurma veya tekmeden sonra karaciğer kolaylıkla yırtılabilir. Karaciğer içinde takriben bir kileya yakın kan bulunur. Bövlece, yırtılması iç kanamaya sebep olur. Karaciğerin gerek sindirim ve gerekse beslenme açısından önemi çok büyüktür. iki önemli salgınının yeni sıra yaşantı için önemli fonksiyonları vardır. Çalışmaz ve fonksiyon yapamaz bir duruma gelmiş karaciğer ile yaşam mümkün değildir.
Karaciğerin iltihapları, yetersizliği ve reşitli hastalıklarına sık rastlanmakta ise de,doğrudan doğruya karaciğerde kanserleşme, bunlara nazaran oldukça seyrektir. Kansere nazaran, hücrelerin canlılığını ve yaşama gücünü kaybederek karaciğer sirozu adı verdiğimiz hastalık daha sıktır.
Karaciğer kanserlerini 2 ayrı grupta ele almak gerekir. Birincisi, primrr dediğimiz ana kanserdir, yani kanser esas ve ilk olarak karaciğerde başlamıştır, ikincisi ise, kanser vücudun başka bir yerinde, başka bir organında başlamış ve sonradan o kanserin hücresi kan yolu ile geierek karaciğerde yavrulaması (mestazı). sonradan ortaya nıkrrtcsıdır. Buna da sekonder veya ****statik karaciğer kanseri denir. Karaciğer kanserleri her iki tip de görülmektedir. Ancak, primer çediğimiz ana kansere nazaran, başka organlarda başladıktan sonra sıçrayarak karaciğerde oluşn sekonder karaciğer kanserlerine daha sık rastlanmaktadır.
Primer (ana) karaciğer kanseri de mide ve Kalın bağırsak kanserleri gibi görülme sıklığı coğrafi bölgelere göre değişmektedir Mesela, Güney Çin, Malaya, Sinpagur, Endonezya ve Filipinler gibi Güney doğu Asyada' da ve bazı Afrika ülkelerinde daha sık görülürken, Batı Avrupa, Kuzey, orta ve güney Amerika ülkeleri ile Rusya ve Avustralya da daha seyrek görülmektedir. Bu dağılımda, irsiyet etkisinden ziyade çevre faktörlerinin rolü olduğu üzerinde durulmaktadır. Cinsiyet açısından, kadınlara nazaran erkeklerde kat kat daha fazla görülmektedir
Ana karaciğer kanserlerinim esas sebebi henüz belli olmamakla beraber, meydana geimesinide, karaciğer sirozunun, karaciğer iltihaplarının, beslenme bozukluklarının ve kaırsinojenilk yiyeceklerin, sürekli olarak kuvvetli alkol alışkanlıklarının, zemin hazırlayıcı faktörler olarak kabul edilmektedir.
Karaciğer kanserlerinde, karaciğer ve mide bölgelerinde ağrı ve karaciğerde büyüme en sık görülen belirtilerdir. Bunun yanısıra değişik derecelerde bulantı, kusma, zayıflama, halsizlik, iştahsızlık .karında şişlik ve dolgunluk hissi gibi belirtiler görülür.
Teşhisde, hastanın şikâyetleri, beslenme şekli, alışkanlıkların yanı sıra röntgen, laboratuvar tahlilleri ve biyopsi gereklidir. Gerçek tedavi ameliyattır. Işın tedavisi her zamanda yararlı değildir Keza, ilaç ile tedavinin büyük bir etkisi yolktur.