Pankreas Kanseri Pankreas yaşam için önemli ve zorunlu bir organ, bir salgı bezidir. Karaciğer gibi biri dışa diğeri içe iki salgısı vardır. Pankreas şekil olarak bir çekice benzer Başı, beyun, gövdesi ve kuyruğu vardır. Pankreasın başı, midenin çıkış deliğinden başlayan ve bir çember şekli aldıktan sonra ilerliyen oniki parmak bağırsağın, işte bu çemberi içine girmiştir Pankreasın ortasında yer alan, kuyruktan başlayarak baş kısmına kadar rısien, burada oniki parmak bağırsağa açılan bir kanalı vardır. Oniki parmak bağırsağa açılan bu deliğin yanımda da karaciğer ve safra kesesinden gelen ve safranın döküldüğü kanal ağzı vardır. Pankreasın dış salgısı bu kanal'a oniki parmak bağırsağa dökülür. Pankreas dış salgısı veya pankreas ifrazı dediğimiz bu sıvıda, yedilimiz yemeklerin sindirimi için ge¬rekli dört tür enzim vardır.
Pankreasın iç salgısına gelince: Bu salgının adı ensülindir. Bu salgı, pankreas kan damarlarına dökülür ve böylece dolaşıma karışır ve vücudun her tarafına dağılır. Ensülin hücrelerde ve dokularda şekerin yanmasını sağlar. Şu halde şeker hastalığı demekj pankreasın şu veya bu sebeple ensülini az veya hiç yapmaması demektir.
Pankreasın hastalıkları arasında iltihapları, apseleri, fonksiyon bozukluğu, kistleri, selim urları ve kanserini sayabiliriz.
Sebebi henüz bilinmeyen pankreas kanserine maalesef sık rastlanmaktadır. Karında, yer alan organ kanserleri arasında en sık görülenlerindendir. Tıbbi açıdan pankreas kanserleri iki ana gruba ayrılırlar. Oniki parmak bağırsağa dökülen pankreas ifrazını yapan hücrelerden kökenini alan kanserler, diğeri ise ensülin yapan hücrelerden kökenini alan kanserler. Ayrıca pankreas başı kanseri, Pankreas gövde kanseri clmak üzere de ayrılırlar. Pankreas kanserlerinin gerek cins ve gerekse yer bakımından ayırımı, hastalığın semptom ve belirtileri, dolayısiyle hastanın şikayetleri, teşhis ve uygulanacak tedavi metodu yönlerinden önemlidir.
Hemen her yaşta görülebilen pankreas kanseri, yaşın ilerlemesi ile artar. En sık 60 ile 80 yaşları arasında görülmektedir. Kadınlara oranla erkeklerde takriben bir kat daha fazla görüldüğü saptanmıştır.
Pankreas kanserlerinin kesin sebebi, bir çok diğer kanserler gibi, belli olmamakla beraber, sık sık görülen pankreas iltihapları ve hastalıkları, beslenme bozuklukları, şeker hastalığı, aşırı alkol alışkanlığı ve sigara, hazırlayıcı sebepler arasında olduğu üzerinde durulmaktadır.
Pankreas kanserinin belirtilerine ve hastanın şikâyetlerine gelince: Bunlar daha önce de söylediğimiz gibi cinsine ve yerine göre değişir. Genellikle Kanser pankreasın baş kısmında başlamaktadır. Buradaki büyüme ise hem on iki parmak bağırsak üzerine ve hem de karaciğer ve safra kesesinden buraya gelen kanala baskı yaparak, safranın akmasını engellediği gibi çeşitli komplikasycnlara sebep olmaktadır. Meselâ, baş kısmında başlamış ise vakalaların yüzde 75 ile 90'nında, safra kanalının tıkanması nedeniyle sarılık ve ağrı ilk belirtiler arasındadır. Beslenmeyi de etkilediği için zayıflama ve kilo kaybı üçüncü önemli belirtiler. Diğer taraftan, ensülin yapan hücrelerden başlayan kanserler ıbu belirtilere iiâveten, kolera hastalığın da olduğuu gibi, hasta devamlı olarak su şeklinde âdeta bir idrar gibi dışkı yapar. Bu tür şikâyete (Pankreas Kolerası) denir. Ayrıca, hastaların bir kısmında kanda şekerin düşmesi (hipoglisemi), bir kısmında kanda şekerin yükseldiği (hiperglisemi) görülür.
Bunların yanı sıra genel olarak bilinç kaybı ve zayıflama, kalın bağırsağın boşaltma düzeni yani büyük apdest alışkanlığında değişikliklerin yer alması sık görülen belirtilerdendir. Ayrıca hastada ruhî bunalımlar görülür. bu tür hastalarda yüzde 75 oranında ruhî şikâyetlerin mevcut olduğu saptanmıştır. Yine verilen bilgilere göre, kanserin cinsi ve başladığı yer dikkate alınmadan, genel olarak bu hastaların yüzde yirmisinde şeker hastalığı görülmüştür.
Hastanın şikâyetleri ve belirtileri ile dikkatli bir genel muayene, laboratuvar araştırmaları, röntgen tetkikleri teşhisi sağlar. Bazan, kesin teşhis ancak bir ameliyat ve pankreasın gözle muayenesi ile sağlanabilmektedir.
Pankreas kanserinin tedavisinde 3 yöntem yer alır. Ameliyat, ışın ve ilâç. En önemlisi ve kesin tedavi ameliyattır, İşının bazı sakıncaları vardır. Pankreas kanserini etkilerken, yadında yer almış normal organlar da etkilenmektedir. Bununla beraber tedavi vakanın özelliğine ve yerine göre ve fakat en önemlisi hastalık başladıktan ne kadar sonra teşhis konulabilmiş ve tedaviye başlanılmıştır. İşte bu husus tedavi yöntemini ve sonucu tayin eder.