Lösemi Belirtisi Bütün lösemi tiplerinde semptom ve belirtiler ile hastalığın seyri ve komplikasyonları oldukça birbirine benzerler. Bunları ve nedenlerini 3 grupta özetleyebiliriz Akyuvarların (lökositlerin) anormal bir şekilde çoğalması sonucu, kanın büyük bir kısmiını kapsadığı için alyuvarlar dolaşımda azalır ve aynı zamanda kemik iliği daha çek lökosit yapımı ile meşgul olduğundan, alyuvarların yapımı normalin altına düşer. Bunun sonucu anemi ortaya çıkar. Böylece bütün tip lösemilerde anemi (kansızlık) görülür. Alyuvarların görevini daha evvel izah etmiştik. Şu halde, anemiye bağlı olarak, soluklukj halsizlik, çabuk yorulma, ınefes darlığı ve çarpıntı ile organların ve sistemlerin yeteri kadar oksijen almamaları sonucu bunlarda vazife (fonksiyon) bozuklukları ve değişik derecelerde ağrılar görülür.
2 — Yine aynı sebebe baîğılı olarak trombositlerin sayısı dolaşımda azalırken kemik iliğinde yapmi de normalin altında düşer. Trombositlerin göreviniın kanamaya mani olmak ve kanın pıhtılaşmasını sağlamak olduğunu söylemiştik. Şu halde trombositleriın azlığı veya yokluğu nedeniyle kanama belirtileri ortaya çıkar. Cilt altında kanamalara bağlı ekimozlar, burun, diş eti ve göz dibinde görülen kanamaların yanısıra sindirim, idrar ve sinir sistemi gibi bir çok organ ve sistemlerede kanamalar görülür
3 — Kanda, lökositlerin görevinin vücuda girem çeşitli iltihapların ve hastalıkların sebep oldukları mikropları öldürmek ve yok etmek olduğunu söylemiştik. Lösemi, lökositlerin anormal ve anarşik bir şekilde çoğalmaları, hücrllerin normal yapı ve karakterlerini değiştirmeleri olan bir hastalık olduğuna göre, lökositler normal savuna malarını yapamazlar lösemi hastalığında. Böylece bu savunma bozukluğuna bağlı olarak ateş, kırıklık, ağız, boğaz ve üst nefes yolları enfeksiyonları ile diğer enfeksiyonların lösemilerde görülmeleri olağandır.
Akut lösemilerde semptom ve belirtileri süratle ortaya çıkar, hastalık daha hızlı bir şekilde seyir eder. Kronik lösemilerde ise bu belıirtiler daha geç görünür yani hastalık başladıktan sonra yavaş yavaş görülmeye başlarlar ve hastalık daha yavaş bir seyir takip eder.
Gerek akut ve gerekse kronik lösemilerin teşhisi, hastaların şikâyetleri ve özellikle kan tahlilleri ve diğer laboratuvar bulguları ile sağlanır