Lösemilerin tedavisinde iki ana prensip vardır. Birincisi yukarıda saydığımız semptom ve belirtileri ve bunların meydana getirdikleri komplikasyonları kontrol altına almak, ikincisi lökositlerin bu çılgınca ve anarşik bir şekilde çoğalmalarına dur demekte Bu da ilâçla tedavidir. Bugün kanser ve lösemilerin tedavilerinde kullanılmakta olan Ibir çok ilâçlar yapılmıştır. Ancak her ilâcın bütün tür lösemilere aynı derecede etkili olmadı'ğfi, bazı ilâçların bazı türlerde diğerlerine nazaran daha etkili olduğu ve bazı tür lösemilerde ise bir ıkaç ilâcın kombine olarak tatbiki çok daha iyi sonuçlar vermektedir.
Akut lösemilerin büyük bir kısmında hastalık uzun sürmemekte ve ölüm oranı yüksektir. Kronik lösemilerde ise hastalık daha uzun sürmekte ve ölüm oranı nisbeten daha azdır. Lösemilerde ölümlerin büyük çoğunluğu, hastalığın sebep olduğu komplikasyonlardaın ileri gelmektedir.