Mesane Kanseri Mesane (idrar torbası) idrar yollarının sağ ve sol böbreklerden getirdikleri idrarın, işeme ihtiyacını giderme dışındaki zamanlarda, içinde toplanmasına yarayan kas ve zardan yapılı bir kesedir. Kan, böbreklerden geçerken süzdükleri idrar, damla damla idrar yollarından mesaneye gelir. Mesanede belirli bir mıktir idrar birikimce gerilir ve insanda idrar yapma hissi uyanır. Mesanenin şekli ve ölçüleri içindeki idrar miktarı ile yaşa ve cinsiyete göre değişir. Mesanenin iltihapları, polipleri, selim urları ve bu arada kanseri de sık görülmektedir. Mesane kanseri tüm kanserlerin yüzde 4'ünü ve idrar sisteminin en sık görülen kanseridir Mesane kanseri genellikle ileri yaşlarda görülür. Kadınlara nazaran erkeklerde üç kat daha sık görülür.
Mesane kanseri bölgeden bölgeye değişik oranlarda görülmektedir. Mesane kanseri, istatistiklere göre en fazla Birleşik Amerikadan sonra sırayla israil, Kanada, ingiltere, Norveç, Japonya, Güney Afrika ve en az Hindistan'da görülmektedir.
Mesane kanserinin de di'ğjer bazı kanserler gibi eski bir tarihçesi vardır, uzun yıllardan beri bilinen ve üzerinde çalışmalar yapıları bir hastalıktır, insanda ilk mesane kanseri 1895 de gösterilmiştir.
Mesane kanseri nisbeten sık görülen kanserler arasında yer alır ve diğer kanserlere kıyasla bir özellik gösterir. O da teşhis ve tedavi edildikten sonra bazan hastalığın tekrar görülmesidir (nükset-mesidır). idrarda bulunan bazı karsinojenlerin mesane kanserinin oluşmasında etkili oldukları bilinmektedir. Sigara içenlerde mesane kanserinin içmeyenlere göre daha sık görüldüğü gösterilmiştir Son zamanlarda sigara (nikotin)nin yanı sıra alkol ve bazı virüsler üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Kronik mesane iltihabına yol açan bazı parazitlerin, mesane taşının ve hatta bazı müsekkin ilâçların mesane kanserine sebep olabilecekleri üzerinde durulmuştur. Mesane kanseri ile kuvvetli ve çok kahve içmenin arasında bir ilişki olduğu hakkında yeni bazı yayınlar bulunmaktadır, özellikle kadınlarda bu ilişki açısından çalışmalar devam etmektedir.
Kanser mesanenin muhtelif yer ve tabakasından başlayabildiğine göre, mesane kanserinin de 3 ayrı tipi vardır. Ancak bunların hepsi aynı oranda görülmezler. Bazı tipleri çok nadir görülür, diğerlerine nazaran. Bu vani primer kökenini mesaneden alan gerçek mesane kanserlerinin yanı sıra, diğer organlarda oluşan ve burada ****stazları da (yavrulamaları) görülür. Mesane kanseri erkeklerde biraz daha sık görülmektedir.
Vakaların yüzde 75'inde hastalığın ilk belirtisi, hiçbir ağrı veya sızı elmadan, idrarda kan görülmesidir. Ne var ki, idrarda kan görülmesi böbrek kanserinde söylediğimiz gibi daha bir çok sebeplerden ileri gelebilir Şu halde idrarda kan görülmesi halinde ve vakit kaybetmeden hekime müracaat ederek gerçek sebep saptanmalı ve gerekli tedaviye hemen başlanmalı.
Teşhis, idrar muayenesi, sistokopî ve ilâç verilerek yapılacak röntgen tetkiki iledir.
Mesane kanserinin tedavisi sınırlı değildir, geniştir ve çeşitlidir. Uygulanacak tedavi metodu kanserin tipine, ilerleme derecesine hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre de'ğıişir. Erken teşhis edilen ve habaset derecesi düşük mesane kanserlerinde şifa oranı yüzde 90'a kadar çıkmaktadır.