Husye Kanseri Husyeler (erbezleri) bir torba içinde, biri sağda, diğeri solda olmak üzere iki tanedirler. Büyüklüğü ve ağırlığı şahsa göre değişir.
Husyelerin iki görevi vardır:
1) Neslin devamı için meni hayvancıkları (erkek tohumumu) yapmak,
2) Erkeklik bormonunu ifraz etmek.
Meni hayvancıkları (prostat kanseride) izah ettiğimiz gibi birer kanalla mesane arkasında sağ, ve solda bulunan meni keselerinde depo edilirler. Cinsel birleşme anımda bu keseler kasılırlar ve içinde depo edilmiş meninin bir miktarı idrar yoluna (uretrayas) atılır.
Husyelerin yaptıkları erkek hormonu ise, aynen kadının yumurtalıklarında olduğu gibi, kana karışır ve dolaşım ile bütün vücuda dağılır. Husyelerin ifraz ettikleri erkek hormonu normal miktarın ,dışında veya üstünde de olabilir. Salgı miktarı şahsa, yaşa iklime, ırka, irsiyete, beslenmeye ve nihayet özel yaşantıya bağlı bir sorundur. i .,
Husyelerin iltihaplanmalarına ve urlarına dolayısiyle büyümieroe genellikle 20 ile 40 yaşları arasında sık rastlanır. Ancak, nusyele in kanserleri nadirdir. Erkeklerde görülen kanserlerin yüzde birini teşkil eder, ortalama olarak husye kanserleri bazı bölgelerde sık, bazı bölgelerde seyrek, bazı bölgelerde ise hiç görülmemektedir. En sık görülen ülkelerin başında Danimarka, sonra sıra ile Norveç, Kanada ve ingilter egelmektedir. Diğer taraftan, Birleşik Amerika ve Afrika Negrolarında ise, hemen yok denecek kadar az görülmektedir.
Husye kanseri en ziyade ,25 - 35 yaşları arasında görülür. Diğer kanserler gibi kesin sebebi belli olmamakla beraber, bazı faktörlerin etkili oldukları üzerinde durulmaktadır. Bunlar arasında sık ve aşırı cinsel faaliyet, dıştan darbeler ve kazalar gibi travmalar, iltihaplar yer almaktadır. Ayrıca husyelerin hormonal faaliyetinin en fazla ve yüksek olduğu yaşlarda görülmesi de düşündürücüdür. Torbalara inmemiş ve karında kalmış husyelerde daha sık görülmektedir.
Husye kanserinin en önemli belirtisi husyelerin büyümesi, normal şeklimin bozulması, kıvamında değişiklik yer almasıdır. Hastalık başlangıçta ağrısızdır. Biraz büyüdükten sonra ağrı yapabilir.
Şu halde bir şahıs, husyelerinden birinde bir büyüme his ettiği zaman muayeneye gitmelidir.
Teşhis: muayene, alınacak mayı veya otopsinin tetkiki iledir. Bazı husye kanserleri, saldıkları hormonlar ile, aynen gebe kadınlarda olduğu gibi, gebelik testi müspet çıkar. Bazı kan tahlilleri de yararlıdır teşhiste.
Tedavi de ameliyat, radyoterapi ve ilaçlar yer alır Kuşkusuz, tedavi yöntemini tayinde ve sonradan safğlanacak şifa oranında hastalığın hangi devresinde teşhis edildiğine bağlıdır. Erken teşhiste şifa yüzde 90'ı bulmaktadır.