Penis Kanseri Penis (kamış veya katılaşma organı da denilmektedir) erkeklerin hem cinsel {üretim) ve hem de idrar sisteminde söz konusu bir organdır. Şu halde iki görevi vardır. Birincisi katılaşma niteliği ile çiftleşme organıdır ve cinsel birleşmede meniyi (er suyunu kadım üretme organlarına götürür ve döker. Yapısında süngere benzer küçük boşluklar vardır ve kan damarlarından zengindir. Cinsel uyarmada kan damarları açılır ve boşluklar kanla sıkı sıkıya dolar, böylece penis sertleşir ve büyür. Cinsel birleşmeden sonra yine sinirler vasıtasiyle damarlar açılır ve boşlukları dolduran kan geri gider ve penis küçülür. Bu nedenle penise giren bir çok atardamarlar ile çıkan yine birçok toplardamarlar vardır, ikinci görevi ise işeme ihtiyacı duyulduğunda mesaneden gelen idrarı penisin ortasında bulunan uretradan geçerek dışarı dökmektir.
Penisin şekli ve büyüklüğü şahsa, yaşa ve fizyolojik duruma göre değişir. Penis sertleşme dışında yumuşak ve gevşektir.
Penisin hastalıklarımın başında frengi ve belsoğukluğu gibi cinsel birleşmelerde geçen zührevi hastalıklar gelir.
Penisin 'kanseri genellikle nadirdir ve görülse de ileri yaşlarda görülür. Beyazlara nazaran zencilerde daha fazla görülür. Bazı ülkelerde diğerlerine nazaran daha sık görülmektedir. Meselâ, Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika' da daha sık görülmüştür. Uganda,da penis kanseri olağanüstü sıklıkta görülen bir kanser türüdür. Diğır taraftan doğumdan hemen sonra veya çok küçükken sünnet olmak dininin bir gereği olduğu için Mü sevilerde hemen hemen hiç derecede, Müslümanlarda da fevkaladede nadirdir. Böylece, sünnetsiz, temizliğe ve hijyenik şartlara riayet esmeyen şahıslarda oluşmaktadır. Penis kanserinin en önemli sebebi sünnet derisinin altında ve penisin başında mydaına gelen enfeksiyoinlardır. Şu halde, penisde genellikle kapanmayan ve kanayan yaralar ve iltihaplar tedavi edilmeli ve biopsi ile sifilis ve görülebilen diğer hastalıklardan ayrılmalıdır. Tedavide, hastalık yemi ise o kısmın, ilerlemiş ise penisin tamamının ameliyatla alınması ve sonra radyoterapi uygulanır-
Şu halde gerek bu bakımdan ve gerekse diğer bir çok hastalıklar açısından erkek çocukların doğumdan hemen sonra sünnet e
dilmelerinin faydaları çoktur ve sünnet tekniği daha da kolaydır. Sünnet için çocuklarım 8 ve haıta bazan 10-14 yaşlarına kadar bekletilmeleri tavsiye edilmez