Kadın Üreme Sistemi Kanserleri Kadınların cinsel (üreme) sisteminde yer alan organlar şunlardır:
1 Rahim (rahim ağzı ve gövdesi)
2 Yumurtalıklar
3 Yumurtalık Boruları
4 Hazne (vagina)
5 Dudaklar (vulva)
Kadınlarda görülen tüm kanserlerin takriben yüzde 20 sini yukarıda saydığımız organların kanserleri oluşturur. Ancak kanser bu organların her birinde değişik oranda görülür. Birinin kanserine srk sık rastlanırken, diğerine seyrek ve hatta nadir rastlanır.
Rahim kadın üreme sistemi içinde ama organdır. Başı aşağıya doğru bakan bir armuda benzer. Rahim anatomik olarak iki kısma ayrılır. Büyük olan gövde kısmı karın boşluğu içindedir. Diğer baş kısmı ise, hazneye girmiş boyun kısmıdır. Bu yuvarlak boyuna, hazneyi parmakla muayene etliğimizde hissederiz ve hazneye alet koyarak açarsak görürüz Bu yuvarlak boyunun son ve hazneye bakam başına, ki ortasında rahim boşluğundan gelen kama açılır, rahim ağzı denir. Bu delikten rahimden gelen kan hazneye dökülür. Bu bakımdan rahim, gerek gebelik ve doğum yönünden ve gerekse çeşitli hastalıklar ve bu arada kanser yönünden iki ayrı kısma ayrılır. Rahim ağzı ve rahim gövdesi (büyük ve esas kısmı.)
Kanser bakımından ve sık görülme açısından kadın cinsel organlarını sıralıyacak olursak, en sık görülen rahim ağzı kanserleri, rahim gövde kanserleri, yumurıalık kanserleri, dudak (vulva) kanserleri ve sonra da vigana kanserleri gelir. Burada şu hususu belirtmek isteriz. Her ne kadar meme kanseri daha, fazla görülmekle ise de rahim ağzı kanseri yaşam açısından çok daha önemli ve tehlikelidir.