Vulva Kanseri Hazne ağını örten dudakların kanseri de hazne kanserine yakın bir oranda görülür ve onun gibi nadirdir. Tüm kadın cinsel organlarının kanserleri arasında yüzde üç oranında görülürVulva kanseri genellikle yaşlı kadınlarda görülür. Vak'aların takriben yansımı 70 veya üstündeki yaşta olanlar teşki! eder.
ilk belirtisi dudaklarda kaşıntıdır. Daha, sonra bir çıkıntı veya yara yer alır. Şeker hastalarında, zührevi hastalıkları olanlarda (si-f Hislilerde) hastalığa yakalanma şansı fazladır. Zira müzmin iltihapların ve deri hastalıklarının (Vulvada) etkinliği kabul edilmiştir.
Kesin teşhise muayeneden sonra alınacak biyopsinin mikrroskopik tetkiki ile ulaşılır.
Tedavisi ameliyat ve radioterapi iiedir