İç Salgı Bezleri İnsan vücudunda salgı (öz su) yapan bezler vardır. Bunları 3 gruba ayırabiliriz.1) Salgılarını kanallar (ince borular) aracılığı ile bir yere dökerler, örneğin tükürük bezleri gibi. Bunlar ince kanallar aracılığı ile yaptıkları tükürüğü ağız boşluğuna dökerler.
2) Bunlarım kanalları yoktur ve salgılarını bezleri besleyen kan damarlarına dökerler ve böylece salgıları, doğrudan doğruya kana karışırlar. Bunlara iç salgı bezleri, salgılarına da hormonlar denir.
3) Bunlar da yukarıdaki her iki şekli uygularlar ve 2 cins salgıları vardır. Salgılardan birini kanallarıyla bir yere, diğerini kan damarlarına dökerler, örneğin, pankreas gibi salgının birimi kanal ile oaiki parmak bağırsağa, diğerini (ensülini) ise, pankreası başlayan kan damarlarına dökerler. Üretim organları arasında önemli rolü olan yumurtalıklar ile husyeler de bu gruba dahildirler. Bunlar insan neslinin devamını sağlayan meni hayvancıklarımı ve yumurtacıkları dışa attıkları gibi yaptıkları cinsel hormonları da kendilerini besleyen kan damlarlarına dökerler.
Daha önce, bu üçüncü gruba dahil bezleri sindirim sisteminde ve kadım ile erkek cinsel ornanlarında ele almış ve bilgiler vermiştik.
Şimdi ikinci gruptan söz etmek istiyoruz. Salgı kanalları olmayıp saldıkları salgıları doğrudan doğruya kan damarlarına döken bezlere iç salgı bezleri (veya endokerin bezleri) ve bunların salgılarına da 'hormonlar denir demiştik. Hormonlar, insanlarda normal bir yaşam içim kesinlikle zorunlu maddelerdir. Endokrin adı verilen ve hormon yapan bu iç salgı bezlerinin bazıları aynı zamanda birden fazla cins hormon yaparlar.
İç salgı bezleri 5 tanedir. Bunlar,

1 — Hipofiz
2 — Tiroid
3 — Paraıtiroidler
4 — Tirnu®
5 , Böbrek üstü bezleri
Yaşam için çok zounlu olan iç salgı bezlerinin kanserleri nadirdir. Ancak, şimdiye kadar vücutta yer alan organların ve sistemlerin sık veya seyrek gönülsün, kanserlerinden söz ederken, bunların yapıları, görevleri ve bazı hastalıklarına değinmeyi ve böylece genel bilgilerinizi tazelemeyi yararlı gördük. !ç salgı bezlerinin kanserleri nadir de olsa, yine bu prensip açısından hareketle yaşam için önemli olan bu iç salgı bezlerinden de ayrı ayrı sözetmek istiyoruz. Ayrıca, şunu da ilâve edelimyinsanı yanlız kanser öldürmez- Kaldıki, uyarılara uymak, en ufak bir belirtide ve hatta hiçbir belirti olmadan da muntazami aralıklarla doktor muayene ve kontroluna gitmek ve böylece kanseri erken teşhis ve tedavi ile şifa yüzde yüzdür. Amma, bu iç salgı bezlerinden biri meselâ böbrek üstü bezleri bir hastaliik ver ya kaza sonucu her ikisi çalışamaz duruma gelir veya yok olurlarsa, insan yaşayamaz ve ölür. işte bu nedenledirki, organların, sistemlerim ve şimdi de iç salgı bezleinin kanserleri dışında bunları tanımamız, bilgilerimizi doğru ve sağlıklı bir şekilde tazelemeyi, yararlı görmekteyiz.