Hipofiz bezi başın ortasında, beyinin altında, kemik kısmında ve kendi adını taşıyan hipofiz çulkuru içinde oturur. Boyu bir buçuk santim, yüksekliği yarım santim ve ağırlığı 50 gram elan bu küçük bezin insanlarda özellikle büyüme, gelişme ve yaşam için önemi, boyuyla bosuyla ölçülemiyecek kadar önemlidir. Vücuttaki hemen bütün endokrin bezlerini (kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde husyeler de dahil olmak üzere) kendinden kat kat büyük olmalarına rağmen, idare ve kontrol eder. Genellikle kadınlarda hipofiz bezi (erkekleıe nazaran) biraz daha büyüktür ve gebelik zamanımda biraz daha büyür. Bazı yazarlar bu küçük bezi, ünlü sanatkârlardan oluşan bir orkestranın şefine ibenzeıirler.
Ana rahminde ve gebeliğin ilk aylarında iki ayrı yerden kökenini alan iki parça birleşirler ve hipofiz bezi oluşur. Bu nedenle, hipofiz bezi biribirine tamamen yapışık iki parçadan oluşmuştur. Bunlardan öne (yüzümüze doğru) bakanı parçasına ön parçası, arka tarafa bakan parçasına arka parça denir, ön parçası kırmızımtırak, arka parçası da sarımtrak gri renktedir. Bu iki parçadan her biri, ayrı ayrı bir kaç hormon çıkarır, ön veya arka parçanın büyümesi veya uru, çkardıkları hormonlardan her hangi birinde azalma veya çoğalması hayatî önemi olan şikâyetlere ve hastalıklara neden olur. Şu halde, bu iki parçayı ayrı ayrı ele almak gerekir.