Meme kanserine yakalanma riskini artıran ve azaltan durumlar nelerdir?
1. En önemli risk faktorü yaştır. Yaş arttıkça meme kanserine yakalanma riski de artar.
2. Aile öyküsü önemlidir. Birinci derece akrabalarında (anne, kızkardeş gibi) meme kanseri olanların, meme kanserine yakalanma riskleri daha yüksektir. Bu grupta olan bayanların olmayanlara göre tarama testlerine daha erken başlamaları önerilir.
3. Meme kanseri beyaz ırkta daha sık görülür.
4. Radyasyona maruz kalma meme kanseri riskini artırır.
5.Önceden meme kanseri olanlarda yeni meme kanseri gelişme riski daha yüksektir. Bağırsak, yumurtalık ve rahim kanseri olan hastalarda da meme kanseri gelişme riski daha fazladır.
6. Uzun dönem hormon (östrojen) tedavisi almış olma (örneğin menopoz için) riski artırır.
7. Menopoz sonrası dönemde fazla kilo alma meme kanseri riskini artırır.
8.Yetersiz fizik aktivite riski artırır, özellikle ergenlik döneminde yapılan düzenli fiziksel aktivitenin meme kanseri gelişme riskini azalttığı bilinmektedir.
9.Doğum kontrol hapı kullananlarda meme kanserine yakalanma riskinin az da olsa arttığı bilinmektedir.
10. İlk adeti erken yaşta görenlerde risk artar.
11. Geç menopoza girenlerde risk artar.
12. İlk gebelik yaşı ne kadar geç ise meme kanseri riski de o kadar yüksek olur. Kürtaj ya da düşük nedeni ile doğum yapamadan gebeliklerin sonlanmasının meme kanseri riskini artırdığı düşünülmektedir.
13.Hiç evlenmemiş bayanlarda daha sık görülür.
14.Sosyoekonomik durumu daha iyi olan bayanlarda, değişen yaşam koşullari nedeni ile meme kanseri riski daha yüksektir (Geç evlenme ve geç çocuk doğurma gibi nedenlerle).
15. Fazla miktarda alkol alımı riski artırır.
16. Uzun süre emzirmenin meme kanserinden koruyucu olduğu düşünülmektedir.