Hipofizin ön parçası diğerinden çok daha önemlidir ve daha büyüktür, ön parça, bir birinden ayrı çeşitli hormonlar ifraz eder. Bunlar arasında önemli olanlar şunlardır:
Büyüme ve gelişme hormonu: Bu hormon çocuklarda ve gençlerde büyümeyi sağlar. 10-15 yaşlarından sonra da yumurtalıkların ve husyelerin gelişmesini, olgunlaşmasını ve gerek hormon ve gerekse cinsel hücrelerin yapım ve ifrazlarını sağlar. Bunların yani âdet mekanizmasının ve meni hayvancıklarının normal bir düzeye gelmesi birkaç yıl alır. Kemiklerin büyümesi ise genellikle 20 yaşlarında durur. Bazan da 25 yaşına kadar büyüme devam edebilir. Çocukluk yaşında bu hormonun azlığı cüceliğe, fazlalığı ise kocaman ve dev bir insan oluşmasına neden olur. Eğer bu hormon ifraz fazlalığı kemiklerde büyüme durduktan yani 25 yaşından sonra yer alır ise kemikler uzuyamıyaca'ğfina göre enine doğru genişler. Sonuç olarak ellerin, ayakların, çene, burun gibi uzantılı beden bölgelerinin düzensiz olarak büyüyüp uzaması görülür ve buna akromegaN denir. Bu ise nadir görülür ve sebebi de hipofiz ön parçasının uruna bağ¬lıdır. Bu ur ya ameliyatla alınır veya radioterapi ile büyümesi durdurulur. Tecrübe hayvanlarında hipofiz çıkarıldığında gerek kemiklerde ve gerekse vücutta büyüme durur, ağırlık da normalin altında kalır.
Diğer hormonlar arasında yumurtalıkların ve husyelerin faaliyetlerini, bu arada ifıaz ettikleri hormonlairın ve cinsel tohum hücrelerinin miktar ve düzenini etkileyen hormonlar yer alır. Bunlar aslında bir değil birkaç tanedir. Bu hoımonların bizim dilimizde karşılıkları olmadığı için tıp dilinde kullanılan adlarını vermekte yarar görmüyoruz. Bu nedenle, bu değişik hormonları toolu halde ele alacağız
Daha önce, kadın yumurtalıklarının östrojen ve progesteron adiı iki hormon, husyelerin ise erkek hormonu ifraz ettiklerini, ayrıca her ikisinin de neslin devamı ve gebelik için zrounlu cinsel tohum hücreleri yaptıklarını söylemiştik. Gerek yumurtalıkların ve gerekse husyelerin çalışmaları ve ifraz ettikleri hormonların miktarı (azlığı veya çokluğu) kendi başlarına değildir. Bunları idare eden bir kuvvet vardır, işte bu kuvvetler hipofiz ön parçasının yaptığı hormonlardır. Bunlardan biri östrojen hormonunu etkileyen hormon, diğeri progesterm hormonunu etkileyen hormon, erkek hormonunu etkileyen hormonu gibi, daha da başka hormonlar vardır. Bu hormonlara bağlı olarak yumurtalık ve husye hormonlarının miktarı azalır, çoğalır veya tamamen durur.
Böylece bu hormonlar âdetlerin düzenli bir şekilde devamını ve yumurtalıkların ifraz ettikleri hormonların belirli bir dengede tutulmasını sağlarlar. Aynı zamanda aylık yumurtlamayı kontrol ederler. Aynı etkiler erkek husyeleri için de geçerlidir. Bu nedenle, bazı âdet düzensizlikleri, işte bu hipofiz ön parçasının ifraz ettiği hormonlardan ileri gelmektedir. Bunlarda azalma veya çoğalma değişik sonuçlar doğurur. Buna bir misal verelim: Bir çok defa, genç ve orta yaştaki kadınlarda bir gebelik söz konusu olmadığı ve muayenede gerek rahim ve gerekse yumurtalıklar normal bulunduğu halde, aylarca âdet görmedikleri görülmektedir. Buna ruhî veya psikolojik sebepler etkili olmuştur denir. Bu ne demektir, üzüntü ve ruhî sıkıntılar beyindeki hipofiz bezini etkilemiştir ve gerekli hormonlarda ifraz azalmış veya tamamen durmuştur. Bunun sonucu olarak da yumurtalıklar çalışmamaktadır. Bu hormonal faaliyetlerin yanı sıra yumurtalıkların, yumurtlamaları ve husyelerin meni hayvancıkları imali de hipofiz ön parçasının ifraz ettiğıi bu cinsel organlarla ilgili hormonların etkisi altındadır. Nitekim, kadında ve erkekte kısırlığa sebep olan tohum hücresinin azlığı veya yokluğunun sebebi buradan gelmektedir.
Bugün, hipofiz ön ve arka parçalarının ifraz ettikleri hormonları biliyoruz ve bunlar bir çok ilâç firmaları tarafından yapılmakta ve gerek 'kısırlık ve gerekse âdet düzensizliklerinde başarı ile kullanılmaktadır.
Hipofiz ön parçasının diğer hormonları arasında, prolaktin adı verilen bir hormon da memelerin (göğüslerin) gelişmesini ve süt ifrazını sağlar.
Gebelik yer aldığı zaman, yumurtlamayı durdurmayı sağlayan yine hipofiz ön parçasıdır. İfraz ettiği diğer bir hormonda, tiroid bezini geliştirir, büyütür ve ifrazını sağlar. (Tiroidi kamçılayan hormon).
Hipofiz ön parçasının ifraz ettiği diğer bir hormon da böbrek üstü bezlerinin yaptıkları hormonları ve miktarını kontrol eder ve ayarlar. Buna ACTH hormonu denir. Bunun azlığı, böbrek üstü bezlerinin sağlıklı bir yaşam için gerekli, ifıaz ettikleri hormonların miktarını düşürür.
Böylece, hipofiz ön parçası ifraz ettiği bir çok hormonların yanışım, yaşam için önemli iki ayrı iç salgı bezini (tiroid ve böbrek üstü bezlerini) kontrolü altına almıştır.