Hipofiz Arka Parçası Bu parça ön parçadan daha küçüktür. Zira hipofizin 2/3 ünü ön parçası 1/3 ünü de arka parçası oluşturur. Arka parçası ön kadar çok ve değişik hormonlar ifraz etmez.
Bu parçanın ifraz ettiği bir hormon böbreklereden kanın süzülmesini ve dolayısiyle çıkan idrar miktarını kontrol eder. Şu veya bu sebeple bu hormonun azlığı idrarın su gibi bol çıkmasına dolayısiyle kanda plazmanın azalmasını, kanın koyulaşmasını ve dolaşmasını güçleştirir. 8u iseı vücutta su kaybına, susuzluğa ve devamlı su içmek ihtiyacını ddğıurur. Böylece bir taraftan bol idrar çıkar, diğer taraftan da bol bol su içilir. Bu duruma şekersiz diabet hastalığı denir. Bu hormonun azlığına, dolayısiyle şekersiz diabet hastalığına, beyinde oluşan bir urun tazyiki veya geçirilen bir beyin kazası sebep olur. Tedavisi hipofiz arka parçası hormonunun enjeksiyonla verilmesiyle sağlanır.
Bu parçanın diğer bir hormonu da kan damarlarındaki kasları, bağırsakların duvarlarında yer alan kasları ayrıca rahim in kalın adale duvarlarını etkiler ve bunların sıkşmasını sağlar. Dolayısiyle kan basıncı (tansiyon) yükselir, bağırsak hareketleri artar, doğum zamanında rahim sıkışması ile çocuğu dışarı atmakta ve doğumdan sonra da rahmin gebelikten evvelki küçüklüğüne gelmesini sağlar. Bu hormon kadın doktorları tarafından doğumlarda sık kullanılmak¬tadır
Hipofiz de dahil olmak üzere tüm beyin urları, nadir görülen urlardandır. Bunlar içinde kötü huylu, habis yani kanser olanları çok azdır. Şayet burada bir ur gelişirse hipofiz üstüne baskı yaparak bu oezi çalıştırmaz. Bunların teşhisi röntgen, elektroansefalografi ile konur. Tedavisi ameliyat ve, veya radyoterapi iledir.