Selim Tabiatlı Urlar Bunlara adenom. denir. Yapı ve karakter itibariyle beş değişik yapıda adenom vardır. Her birine tıp dilinde ayrı ad verilmiştir. Kuşkusuz bazıları, diğerlerine nazaran daha sık görülmektedir ve daha yavaş büyümektedir. Bunlarda drğer bir çok organ tümörleri gibi zamanla kansere dönüşüp dönüşmiyeceğini tayin etmek mümkün değildir-