Habis Tabiatlı Urlar Bunlara tiroid kanserleri denir. Bunların da beş ayrı cinsi vardır. Bazıları çok yavaş, bazıları süratle büyür. Bazıları çocuklarda ve gençlerde, bazıları ise iieri yaşlarda daha çok görülür. Genellikle tiroid kanserleri, kadınlarda erkeklere nazaran 2-3 defa daha sık görülür.