Tiroid kanserinin kesin sebebi bilinmemekle beraber bazı faktörlerin etkili olduğu üzerinde durulmaktadır. Bunlar arasında radyasyon dediğimiz ışınlar, iodin çok fazlalığı veya çok azlığı, kalsiyum fazlalığı ve nihayet hipofiz ön parçasının ifraz ettiği tiroidi kamçılayıcı hormonun fazlalığı yer almaktadır.
Bir gerçeği açklamada yarar görüyoruz. Tiroid urlarını adenom veya kanser diye başlangıçta tayin etmek her zaman mümkün ve kolay değ|ildir. Ancak, vaıka eski, ur etrafa yayılmış ve uzaklarda yaVrulamışsa, o zaman tabii kanseri bir adeoomdan ayırmak mümkündür. Aksi takdirde henüz gelişmekte olan ura gerek iki inik ve gerekse laboratuvar muayenleri, adenom mu yoksa kanser mi diye kesin teşhis çok defa mümkün olamamaktadır En doğru hareket tümör olduğu anlaşıldığında vakit kayb etmeden ameliyatla uru almaktır. Alınan parçanın mikroskopla hücre muayeneesi neticesi urun selim mi, kanseı mi ve hangi cinsten olduğu kesin olarak anlaşılır ve ameliyattan sonra ona göre bir tedavi metodu uygulanır. Böylece ameliyat, ana tedaviyi ve teşhisi sağlar