Paratiroid bezleri, tiroidin büyük yan parçalarının, nefes borusuna ıbakan arka yüzlerinde, ikisi üstte, ikisi altta olmak üzere dört tanedirler. Bunlar küçük yuvarlak cisimciklerdir. Vücuttaki salgı bezlerinin en küçükleridir. Her ne kadar bunlar tiroid bezinin arkasında yer almışlar ve dolayısiyle bu ad verilmiş ise de, gerek yapı ve gerekse vazife bakımından başka başka karakter gösterirler.
Paratiroidlor ikisi altta ve ikisi üstte olmak 'üzere dört tane iselerde, bazan dörtten eksik oldukları gibi dörtten çok da olabilirler. Nadir olmakla beraber 6-9 tane görülebilmiştir.
Paratiroid bezleri, hormon ifraz ederler. Bu hormona paratiroid hormonu denir. Paratiroid hormonunun vazifesi, vücutta dolaşan kanda kalsium ve fosfor miktarını kontrol etmektedir. Şu halde, bu hormonun normalin altında veya üstünde ifrazı, kanda bulunması gereken kailsium ve fosfor miktarını azaltır veya çoğaltır.
Paratiroidlerin az çalışması ve dolayısiyie paratiroid hormonunun azlığı, kanda kalsium miktarının düşmesine sebep olur. Bu da özellikle el, kol, bacak ve ayak adalelerinde titreme görülmesine yol açar. Bu durum yapılacak kan tahlilleri ile tşşhis edilirse, bir taraftan paratiroid hormonunu, diğer taraftan da kalsium ve D vitamini vermekle giderilir. Yani tedavisi kobaydır.
Paratiroid I erde bir büyüme yer alır ve kanda paratiroid hormonu artarsaı depoları olan kemiklerden fazla miktarda kalsium ve fosfor kana karışır. Bu ise iki sonuç meydana getirir. Birincisi, kemikler zayıflar, dolayısiyle en ufak bir çarpma veya burkulma kemiklerin 'kırılmalarına yol açar. ikincisi ise kanda dolaşan normal üstü kalsium ve fosforu vücut atmaik ister. Bu da böbrekler vasıtasiyle olur ve idrarla dışarı atılır. Uzun zaman böbreğim bu tasfiye işi sürerse, böbrek yorulur, etkilenir ve 'hastalanır. Ancak, bu durum tedavi edilir ve düzeltilirse, böbrek de düzelir ve sağlığa kavuşur