Kaslardan, kemiklerden, kıkırdaklardan, Yağı ve dokuları birbirine bağlayan bağ dokusundan kökenini alan habis urlara sarkom denir demiştik. Şu halde, hareket sistemini oluşturan kemik ve kıkırdaklar ile kaslar ve yumuşak dokuların habis urlarına kanser yerine sarkom adını kullanmak gerekir