Kemik ve kıkırdak sarkomlarını iki ana gruba ayırmak gerek. Birincisi primer (ana) olanlar, yani hastalık esas kemikten başlamıştır. İkincisi ise, sekonder olanlardır. Yani esas hastalık vücudun başka bir yerinde başlamış, tedavi edilmeden kalmış ve burada sonradan yavrulama suretiyle oluşmuştur. Kemiklerin primer sarkomları altı ayrı cinsi olmakla beraber, sekonder olanlara nazaran daha seyrektirler. Yani, meme, prostat, tiroid ve akciğer gibi organların kanserlerinden zamanla kan veya lenf yolları ile gelerek kemiklerde yavrulamaları ve sekonder tipte sarkomlar daha sık görülmektedir.