Primer kemik sarkomları arasında en sık görülen Osteosarkomlar dır. Bu tür sarkomlar en fazla uzun kemiklerde, yani kol ve bacak kemiklerinde ve daha ziyade 10-25 yaş aralarında ve erkeklerde görülür. Yaş ilerledikçe görülme oranı düşer. Diğer primer kemik sarkomlarının kendilerine öz ayrı ayrı özellikleri vardır