Primer kıkırdak sarkomları arasında en sık görülen Kondrosarkontlardır. Bunlar kıkırdaklardan kökenini alırlar ve kemiğe yayılırlar. Bunlar daha ziyade 30 yaşından sonra ve en fazla 50 - 60 yaşlarında görülürler.
Diğer kemik ve kıkırdak primer sarkomları kökenini aldıkları kemiklerin cins, şekil ve yapılarına göre adlandırırlar ve ayrı ayrı gelişme gösterirler.