Sarkomların belirti ve teşhisinde, hastanın hikâyesi ve başından geçenler önemlidir. Genellikle kemik ve eklemlerde ağrı, şişme ve haraketlerde kısıtlık görülür. Röntgen ve iaboratuvar incelemeleri ve gerekirse biyopsi ile teşhis konur. Tedavi ameliyat ve radiyoterapi ile sağlanır.