Çocukluk Çağında Kanser Vücutta yer alan organ kanserlerinden söz ederken, hastalığın yaş ile olan ilgisinden ve hangi yaşlarda daha sık göüldüklerini söylemiştik. Bunlar arasında bazı tür kanserlerin daha çok yeni doğanlarda ve çocukluk çağında görüldüklerimi de belirtmiştik. Yine bu arada lösemilerden (kan kanserlerinden) söz ederken akut (hızlı) ve kronik (yavaş gelişen) olmak üzere iki gruba ayrıldığını, bunlar arasında akut (hızlı) lösemilerin her yaşta ve fakat ekseriya çocuklarda, kronik (yavaş gelişen) lösemilerin ise 30 yaşn altında seyrek ve yaşlanmayla orantılı olarak artarak görüldüğümü belirtmiştik .
Bunların dışında en fazla yeni doğaniarda ve çocukluk çağımda görülen sert yapıda habis urlardan yani kanserlerden toplu halde ve kısaca söz etmek isteriz.
Çocukluk çağında sık görülen sert ve habis urların (kanser veya sakom) büyük kısmının oluşu, ana rahimde gelişme zamanımda yer alan etki ve olaylar sonucudur. BunSaıdan bir kısmı doğumdan evvel başlar, bir kısmı da doğumdan birkaç ay veya birkaç yıl sonra kendilerini göstermeğe başlarlar.
Bunlarda annenin suçu var mı? sorusu haklı ve yerinde bir sorudur. ıBu sorunun cevabı maalesef hem var ve hem de yok