Çocuk Kanser insanlarda büyüme ve gelişme nasıl yer alır adlı ikinci bölümünde mikroskop ile görülebilen normal ve sağlıklı bir erkek cinsiyet hücresinin yine normal ve sağlıklı bir kadın cinsiyet hücresi ile buluşması ve aşılanması sonucu bu aşılanmış hücrenin bölünerek ikiye, sonra bu heı iki hücrenin ayrı ayrı tekrar ikiye bölündüğünü ve birkaç gün sonra bu çoğalan hücrelerin bur dut tanesi görünümüme geldiğini ve nihayet 9 ay 10 gün sonra milyarlarca hücrelerin
3-4 kilo ağırlığında, cinsiyeti belli, baş, kol ve bacakları ile kalb, mide, böbrek, karaciğer gibi tüm organları ve sistemleri bulunan bir yavrunun dünyaya geldiğini söylemiştik. Hücrelerin bölünme ve ikiye ayrılma olayına da mitoz denir demiştik.
Bu hücreler çoğalırken, bir taraftan da kendi vasıf ve karakterlerine göre uygun olanlar kendi aralarında toplanırlar. Böylece, insan vücudunda değişik şekil ve büyüklüklerde ,ayrıca, aynı görüş ve gayeyi paylaşan hücre toplulukları bir araya gelerek organları ve dokuları oluştururlar. Bu grublaşma veya kamplaşma esnasında bilerek veya bilmeyerek, yani bazı etkiler ve hatta zorlamalar sonucu veya belirli bir sebep dışında, bilmeyerek yapılan bir hata sonucu, hücrelerden bir veya birkaçı başka görüşlü ve gayeli hücre top-luluğuna veya kampına girmiş veya sokulmuş olabilirler. Ya hemen veya bir müddet sonra (doğumdan hemen sonra veya bir kaç yıl sonra), bu hücre veya hücreler ben neden buradayım der. Bunlar için şüphesiz yapacak iki hareket tarzı var. Ya, ne yapayım kaderim bu imiş der, susar oturur ki, biz bu gibi olaylara doğuştan, konjenital malformasyonlar (yanlış ve hatalı oluşumlar) diyoruz. Veya bu hücreler isyanlar, riaksiyoner karakterli iseler, vurup kırmağa diğer bir deyimle isyankâr ve anarşist hareketlerine kalkarlar. Kendilerini güçlü görmek için çoğalmaya; başlarlar, işte biz bunlara, ana rahminde normal gelişmekten geri kalan, kötü huylu hücreler ve bunların topluluğuna da kötü huylu urlar veya kanserler diyoruz