Anenin Kanserde Kabahati Biraz önce dediğimiz gibi, çoğalmakta olan hücreleerim gruplaşma ve kamplaşma esnasında, bu yanlışlıklar bazı etkiler ve zorlamalar sonucu ise, bunların bir ıkısmından anneler sorumludur. Bilerek veya bilmeyerek gebelik esnasında özellikle ilk 3-4 ayında röntgen ışınlarına maruz kalmak, bir takım hormonlar yaptırmak veya zararlı ilaçlar almak, hulâsa karnında bir yavruyu büyüten ve gelişti ren gebe bir kadının dikkat etmesi ve yapmaması gereken hareketlerden yememesi gereken yemeklerden, içeceklerden ve zararlı alış-kanlıklardan uzak kalamaz ise kabahatlıdıriar.
Çocukluk çağında görülen kanserlerden bazıları böbreklerde, bazıları sinirlerde veya sinir ganglionlarında, bazıları baş ve boyunda özellikle gözde, (bazıları karaciğerde veya karının içinde diğer yerlerden kökenlerini alırlar.
Şu haide gerek yeni doğanlarda ve gerekse çocukluk çağında (soyunmuş iken veya banyoda) görülecek bir şişlik veya sertliği ihmal etmeden muayene ettimek yararlı ve çocuğun hayatı bakımından zorunludur.
Zira, son yıllarda Amerika Ulusal Kanser Enstitüsünün, çocukluk çağında kanser teşhis edilmiş olup sonradan uzun yaşayan 142 vak' a ile ilgili raporu, erken teşhis ve sonuçları açısından ümit vericidir. Bu rapora göre, hastaların çoğu normal ve aktif yaşamlarını sürdürmektedirler. Bunlardan yarıdan fazlası kolej mezunu olup, meslek sahibi veya idareci olarak çalışmaktadırlar. Yarısından fazlası evM olup çocuk sahibidirler. Kadınların yüzde doksanı normal doğum: yapmışlar, doğan çocuklarında kanser veya diğer önemli hastalıklar görülmemiştir. Yine bu rapora göre, çocukluk çağında kanser teşnis ve tedavi görenler hayat boyunca muntazam muayene ve kontrolü ihmal etmemelidirler. Böylece, ileride muhtemel bir hastalık veya ruhi bozukluk da önlenmiş olur denilmektedir