Gebelik ve Kanser Gebelik her ne kadar normal ve fizyolojik bir olay ise de, gebe kalan bir kadının aşıl anım as m in yer aldığı günden başlayarak doğum gününe kadar artan bir oranda, vücutta yer alan salgı bezlerinde, organlamda ve sistemlerde, bu arada sıvılarda ve kanın miıktar ve terkibinde büyük değişiklikler görülür, gebe olmayan aynı yaşta bir kadına nazaran. Meselâ, kan miktarı ve içindeki alyuvarlar sayısı, hemoglobin miktarı ve diğer elemanlar artar. Kalsium, fosfor demir ve diğer minerallere, çeşitli vitaminlere ve dolayısiyle özel bir beslenmeye ihtiyaç artar. bu beslenme, miktardan ziyade terkip yönünden düzenli ve kaliteli olması gerekir. Buna paralel olarak, hipofiz ön parçasının büyüklüğü iki misli artar, tiroid ibezi genişler, böbreik üstü bezinin (kabuk) kısmı büyüme gösterir, karaciğerin bütün vazifeleri bir artış gösterir. Buna benzer daha bir çok değişiklikler tesbit edilmiştir gebelerde. Gebelikten sonra, yer alan bütün değişiklikler yavaş yavaş ve zamanla kaybolurlar, organlar ve sistemler normal büyüklüklerine ve vazifelerine dönerler. Doğum yapmış anne dedokuz aylık hızlı çalışma ve büyük bir imalattan uzun bîr zaman yorgun düşer. Bütün bunlar, daha önce de söylediğimiz gibi, ancak mikroskopla görülebilen iki tohum hücresinden dokuz ay içinde bütün organları ve sistemleri iilebir insan yavrusunun meydana gelmesi içindir. Bir taraftan değişik yapılar için, çeşitli yapı malzemesine ihtiyaç duyan anne, diğer taraftan bu malzemelerden değişik tipte ve ıkarek-terde imalat yapmak zorundadır gebelik süresince, işte bu itibarla yorgun düşer doğum yapmış anne.
Her gebe kadının, gebe olmayan kadın kadar, hasta olma şansı vardır. Gebelik hastalıklara karşı bir bağışıklık satamaz. Tersine gebelikte görülen hastalıklar gebe olmayan kadınlarda görülenlerden daha farkldır. Bu da yukarıda açıklamağa çalıştığımız nedenlerden ileri gelmektedir.
Şu halde, gebelik yok iken görülen tüm hastalıklar ve organ kanserlerini gebelikte de görmek mümkündür. Şümdi gebelik ite cinsel organlar kanserlerinin birlikte görülmelerini ele alalım.