Kanser Röntgeni Bir çok hastalıklarda olduğu gibi, kanser teşhisinde de çok uygulanan röntgen, yararlı bilgiler verir. Hatta bazı yazarlar röntgen için teşhiste tıbbın gözüdür derler. Bugün, röntgenle her sistemin veya organın filmini çekmek ve daha iyi bir teşhise varabilmek için gel işti rilım iş ayrı ,ayrı metodlar ve aygıtlar uygulanmaktadır. Bunlar arasında, ağızdan veya damardan ilâçlar verilmek suretiyle filmlerin çekilmeleri de yer almaktadır