Kan Tahlili Bunlar arasında kan, idrar ve sıvıların tahlilleri yer alır. Kan tahlilinde normal olarak bulunması gereken elemanlardan ve bunların normal miktarlarında neler artmıştır veya neler azalmıştır. Keza, normal olarak bulunmaması gereken, neler bulunmuştur araştırılır. Bazı durumlarda kanda değişik hormonlar ve enzimler de aranır. Son yıllarda Birleşik Amerika'da bazı tıp çevrelerinin buldukları yeni bîr kan testi metodu sayesinde kanser hastalığının önceden teşhis etmenin mümkün olduğunu ortaya atmışlardır. Ancak, bu metodun ne ölçüde bir güvence sağladığı zaman ve çalışmalar aydınlatacaktır