biyopsi ne zaman yapılır? Hastanın şikâyeti veya vücudunda bir şişliğin yer aldığı ve hekim tarafından yapılan muayene ve bazı incelemelerden sonra kanser şüphe edilirse, kesin teşhis için o yerden bir parça alınır ve biyopsi yapılır.
Şu halde, hastalık başladıktan ve bir belirti yer aldıktan sonra yapılır, yoiksa hiç bir şey yok iken, durup dururken bir insandan parça alınmaz. Nereden ve nüçin alınsın, demek oluyor iki, hastalık bir hücrede başlar, çoğalma yer alır, yanındaki hücreleri etkiler o zaman hastalık bir belirti ile kendini gösterir.
Acaba, hastalık henüz yeni iken yani daha bir belirti gösterme safhasına gelmeden, bunu bilmek, öğrenmek mümkün müdür? Bazı organ kanserleri için, bu sorunun cevabı evettir, mümkündür.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, insan vücudumu oluşturan tüm dokular, organlar ve çeşitli yapılar, aynı cins yapıda ve nitelikte hücrelerin birarâya gelmesinden meydana gelir. Bu hücrelerin şekilleri, yapıları ve nitelikleri ne olursa olsun, ortak yönleri vardır. Bu yönler arasında yaşam süresi de yer alır. Yani, her hücrenin bir yaşam süresi vardır. Ne var ki, insan vücudunda yer alan tüm hücrelerin yaşam süreleri aynı değildir. Bir hücrenin yaşam süresi, diğer hücrelere göre, ister daha kısa ister daha uzun olsunf sonunda yaşama yeteneğini kaybeder ve ölür. ölen hücreler genellikte idrarla veya dışkı ile veya deriden olmak üzere vücuttan dışarı atılırlar. Hücreler için değişmeyen bu kural, normal ve sağlıklı hücreler için olduğu gibi, ister kanser hücresi olsun, ister değişik türde iltihaplaınmış veya hastalanmış hücreler için de geçerlidir.
Bu gerçeği gözönüne alan PAPANİCOLAOU adlı Yunan asıllı Amerikalı bir bilgin, bazı organ kanserlerinin çok erken teşhiste yararlı olan bir metodu önermiştir. Bu metod bugün bütün dünyada uygulanmaktadır.
Bu zatın önerisi şudur: Kanser hücreleri çoğalıp gözle görülebilir bir büyüklüğe gelmeden ve henüz birkaç hücreye sınırlı iken, bunlardan ölen ve dökülen hücreleri teşhis etmektir. Kuşkusuz bu metod, bir boşluğa veya sıvıya dökülen hücreler için uygulanabilir. Böyle bir organdan alınacak sıvı bir cam üzerine sürülür ve bu zatın tarif ettiği şekilde boyandıktan sonra mikroskop altında incelenir, işte bu erken teşhis metoduna Smear (simir) denir. Bu metodun tüm dünyada en çok uygulandığı organ kadınlarda çok sık görülen rahim ağzı kanserindedir. Hazneden (vaginadan) alınan salgının bu metod la incelenmesi ile henüz rahim ağzında hiçbir belirti yok iken, çok erken hastalığı teşhis etmek mümkündür. Bu metod ayrıca mideden, akciğerlerden, ağız boşluğundan, idrar yollarından alınan sıvılarda da uygulandığı gibi dışa atılan örneğin tükürük gibi salgılarda da kullanılmaktadır.
Şu halde, biyopsi belirti gösteren bir yerden alınacak bir doku parçasının veya ameliyatla çıkarılan bir organın veya urun mikroskop altında incelenmesidi. Smear iseı sıvı veya salgı içinde, dökülen hücrelerin incelenmesidir.
Demek oluyor ki biri doku parçasının, diğeri ise hücre döküntüsünün mikroskop altında incelenmesidir. .
Bu kısmı özetliyecek olursak, biyopsi ile alman parçanın {dokunun) incelenmesine tıp dilinde Patoloji denir. Smear (Simir) ile alınan sıvıda hücelerin incelenmesine tıp dilinde sitoloji deni. Sitoloji demek hüce bilimi demektir.