Kanser Tedavisi Tüm dünyada kanser üstünde çalışmalar ve özellikle kanserin teşhis ve tedavisinde sağlanan başarılar çok ilerlemiş ve her gün, mutlu sonuca doğru, daha da ilerlemektedir. Bir zamanlar kesinlikle şifa bulmaz sanılan kanserler, bugün önemli sayılabilecek oranda iyi leştir ilmektedir. Yeter ki, erken teşhise ulaşılabilsin ve gerekli tedaviye hemen başlanabilsin. Diğer bir deyimle, bir yangını başlar başlamaz söndürmek çok kolaydır. Yayılmış ve bütün etrafı sarmış bir yangını söndürmek de mümkündür ve fakat kolay değildir. Kanser de böyledir. Ne kadar küçük ve ne kadar erken teşhis edilirse o kışımı çıkarmak, yok etmek ve etrafını temizlemek o kadar kolaydır.
Bugün maalesef, kanserden ölenleri ya işitmekte veya gazetelerde okumaktayız. Bu vakalar da söylediğimiz gibi, yangın değil bacayı, çatıyı, tüm binayı sarmış gibidir. Yani başlayan kanser hem başladığı yeri, çevredeki doku ve organları sarmış ve hem de o bölgeye gelen ve besleyen kan damarları ve lenf yolları ile kanser hücreleri vücudun çeşitli yerlerine taşınmış ve yerleşmiştir. Yani çok geç kalınmış vak'alardır.
Kanser daha önce de belirttiğimiz yeni bir hastalık değildir ve çok eski bir tarihçesi vardıı. Kuşkusuz tedavisi de eskidir. Ne var ki, çok eskiden beri kanser tedavisinde uygulanan iki yöntemde de çok ilerlemeler yer aldığı gibi, yeni metodlar ve modern araçların ve bilginlerin de eklenmiş olması sevindiricidir.
Bununla beraber kanser tedavisinde başarı, hiç kuşkusuz, kanserin türüne, başladığı yerin veya organın özelliğine, erken teşhis edilmiş olmasına ve nihayet uygun tedavi yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Diğer bir husus da, tedavi yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin birlikte uygulanmak üzere seçileceği konusu çok önemlidir.