Kanser Cerrahi Tedavi Hastalanmış veya iltiıhaplanmış bir dokunun veya organın keza gözle görülür ve elle tutulur bir büyüklüğe gelmiş bir tümörün (urun) ameliyatla yani bıçakla kesilerek çıkarılmasına cerrahi tedavi denir. Bu da, tıpta uygulanan en eski bir tedavi metodudur .
Tıpta yer alan büyük aşamalara parelel olarak, cerrahi tedavilerde de gerek teknik ve gerekse modern âlet ve aygıtlar açısından büyük gelişmeler yer almıştır. Bunun yanı sıra, anestezi bilimi çok gelişmiş ve tehiikesis bir duruma gelmiştir. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hasta balkımı çok yetkinleşmiştir. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak da modern cerrahi başlamıştır. Modern cerrahinin başlaması ile birlikte, kanser cerrahisi de daha verimlileşmiş ve bu yolda her geçen gün uygulanan yeni teknikler geliştirilmiş, daha başarılı duruma getirilmiştir. Sevinçle belirtmek gerekir ki, ileri ülkelerde kanser cerrahisi yönünden yapılan bütün girişimler, bugün Türkiye'deki cerrahi kliniklerinde de başarı ile yapılmaktadır.
Kanserin cerrahi tedavisinde amaç, kanseri çıkartmak ve çevresini temizlemeiktir. Hangi hastada, hangi cerrahi yöntemin uygulanacağı yani hangi hastada ne tür bir ameliyat yapılması gerektiğini hastalığın yeri ilerleme derecesi ve diğer bulgular gösterir. Biç kuşkusuz kanserde cerrahi tedavinin sonuçları da hastalığın yerine ilerleme derecesine ve uygulanan cerrahi yönteme göre değişir. Ne kadar erken ve henüz küçük ve etrafa fazla yayılmadan, hastalık bıçakla temizlenirse şifa oranı o kadar yüksektir.