Kanserden Korunma ve Erken Teşhis Bugün Türkiye'mizde, gerek bilgi ve kültür, gerekse sosyal ve ekonomik açılardan hemen her düzeyde yer alan vatandaşlarımızın büyüık çoğunluğu çeşitli mikropların sebep oldukları ateşli ve salgın hastalıkların belirtilerini ve bu hastalıklardan korunmasını bilirler. Gerektiğinde özel veya resmi bir sağlık kurumuna veya hekim muayenehanesine gitmekte d u rakssın azlar. Kuşkusuz, halkımızın sağlığı açısından bunun bilincine varması kolay olmamıştır ve uzun yıllar almıştır. Diğer taraftan bunun sağlanmasında, başta devletin olmak üzere, ün i vers itelerin, çeşitli kuruluşların, seminerlerin, konferansların, kongrelerin, basının, radyo ve televizyonun büyüık yardımları olmuştur.
Oysa, bilinç açısından diğer hastalıklar için söylediğimizi, maalesef kanser için söyleyemeyiz. Hatta, halkımız arasında yüksek öğrenim görmüş meslek sahibi bilginler ve kültürlü kişiler dahi, kanseri ümitsiz ve er veya geç ölüme götüren bir hastalık olarak bilmektedirler.
Çünkü, halkımız kanser hastalığı, belirtileri, teşhisi ve korunması hakkında bilgi sahibi değillerdir. Oysaki, yurdumuzda kanser diğer hastalıklardan az değildir. Ancak, dediğimiz gibi bundan korunma ve erken teşhisi bilmediğimiz için çok defa tedavisine geç başlanılımakta ve maalesef sonuç üzücü olmaktadır. Halk indinde kansere karşı bu tanı da bundan ileri gelmektedir.
İnsan sağlığı açısından eski bir söz vardır. Bir hastalığı önlemek ve ondan korunmak, tedavisinden çok daha iyidir, derler. Bu söz özellikle kanser için çok doğru ve geçerlidir. Zira, dünya istatistiklerine göre erken teşhis ile tedavi edilen kanserlerede şifa yüzde yüzdür. Yine bu istatistiklere göre dünyada kanser vak'aları artış gösterirken, erken teşhis metodları sayesinde sakatlıklar ve ölümler azalmaktadır.