Vatandaşlarımız, kanser tedavi edilmez ve öldürücü bir hastalıktır bilincinden kurtarmak ve onun da diğer salgın hastalıklar gibi korunmasında ve erken teşhisinde büyük yararlar olduğunu bilmeleri ve öğrenmeleri gerekir. Bunun sağlanması (diğer bir deyimle (kanserle savaş) için de iki ana yöntem çok önemlidir.