Kanserin oluşumuna sebep olan veya etkileyen iç ve dış olmak üzere tüm uyarıcı faktörleri (karsinojenleri) önlemeğe çalışmak, gerekli tedbirleri almak, diğer taraftan da, halkı, kansere karşı vücudunu ve sağlığını korumasını öğretmektir.