Kanser ilerlemeden, yayılmadan başka yerlere sıçramadan ve çeşitli komıplikasyonlara yol açmadan ilk belirtilerinde ve hatta daha önce kişilerin kanser bakımından yıllık kontrollerini yapmalarını öğütlemek, diğer taraftan da bu kontroliarını rahatça yaptırabilecekleri, bu konuda özel olarak yetiştirilmiş ve eğitilmiş sağlık elemanlarının bulunduğu ve bu amaç için özel âlet ve gereçlerle donatılmış hastane veya dispanserlerin yurdun en uzak köşelerine kadar kurulması ve yine bu açıdan halkım bölge bölge taranması gerekir. Ayrıca, kanserin oluşumunda etki;i olan çeşitli dış etkenler ve alışkanlıklar açısından, Türkiye'nin hangi bölgelerinde ne tür kanserlerin daha sık görüJebileceği olasılığımı araştırmak ve belirtmek, yani Türkiye'de kanser coğrafyasını saptamak, kanser savaşında önemli bir yardımcı faktör olacaktır.