Meme Kanseri Muayene Her kadın ayda bir defa kendi kendini muayene etmeli. Bu nasıl sağlanır? .
1) Göbeğe kadar soyunmuş olarak .ayakta bir ayna karşısında, her iki kol aşağıya doğru düz sarkmış olarak duracaksınız, iki memeye dikkatle bakacaksınız. Bunlar arasında büyüklük veya herhangi bir açıdan fark var mı? Memelerden birisi diğerinden daha aşağıda görünebilirse, de bumun hiç bir önemi yoktur.
2) Yine ayakta, aynaı karşısında her iki kolunuzu düz olarak başınızdan yukarı kaldıracaksınız. Göğüsler arasında bir fark var mı? Sonra, bir taraftan diğer tarafa {sağa ve sonra sola) dönerek memelerinizi bütün açı ve çevreleriyle muayeneye devam ediniz. Görüntünün bir evvelki aya oranla değişip de-ğişmediğimi saptayınız.
Ayakta ,'bu iki muayeneden sonra,, şimdi düz bir yatağa uzanacaksınız, Evvelâ sağ elinizle, sol memenizi muayene edeceksiniz. Ancak, uzanmış olarak muayenede, memenin yayılması ve kolaylığını sağlama bakımından muayene edeceğiniz taraftaki omuzunuzun altına bir küçük yastık veya katlanmış bir havlu toyunuz. Memeyi 4 çeyrek bölgeye ayrılmış kabul ederek, ıher çeyrek ayrı ayrı muayene edilecektir.sol kol aşağıya doğru düz uzanmış olarak, sağ elinizile sol memenizin ALT DIŞ ÇEYREĞİNİ muayene edin. Memede her hangi bir düğüm, veya sertlik olup olmadığını araştırın.
Sonra , sol kolunuzu kaldırın ve elinizi başınızın altına koyun. Şimdi memenin ALT İÇ ÇEYREĞİNİ muayene edin. Memenin ÜST İÇ ÇEYREĞİNİ muayene edin Aynı zamanda meme başını ve renkli çevreyi par¬maklarınızla hafifçe sıkarak kontrol edin.
Sonra , memenin ÜST DIŞ ÇEYREĞİNİ muayene edin.
Daha sonra başınızın atında duran sol el ve kolunuzu aşağıya doğru uzatın ve sol mememizden koltuk altına kadar çevreyi sağ elinizle muayene ediniz.
Böylece sol mememin 4 çeyreğini, başını ve koyu renkli çevresini ve nihayet koltuk altını muayene etmiş olursunuz.
Bu sefer yastık veya katlanmış battaniyeyi sağı omuzunuzun altına koyarak sol elinizle, SAĞ MEMENİZİN ALT DIŞ, ALT İÇ, ÜST İÇ, ÜST DIŞ VE SOL KOLTUK ALTINIZI, solda olduğu gibi sağ elinizi başınızın altına koyarak muayene ediniz. Böylece her iki memenizi kendiniz muayene etmiş olursunuz. Eğer bir sertlik, düğüm veya büyüklük hissedersem iz kesin teşhis için doktora müracaat ediniz. Bu suretle her ay yapılacak muayenede bir farkın yer alıp almadığını Kendiniz saptamış olacaksınız.
önerimiz, her kadın kendine unutamıyacağı bir günü seçmeli ve her ay o gün 10-15 dakika içinde kemdi kendini muayene ve kontrol etmelidir. Ancak, genellikle âdete yakım veya âdetin ilk günlerinde (özellikle bazı kadınlarda daha fazla olmak üzere) memelerde bazı değişiklikler yer alır ve sonra kaybolurlar, âdet bitince. Bu bakımdan âdet gören kadınlarda bu kişisel muayene âdet bittikten hemen sonraki günlerde yapılmalıdır. Âdetten kesilmişlerde ise her ayın birinci veya 15 inci günü gibi bir gün seçilebilir.
Meme kanserinim erken teşhisi bakımından aylık