kişisel muayenede dikkat edilecek hususlar şunlardır:
1Ele gelen bir sertlik, büyüme veya katılaşma.
2Meme başından sıkmalar veya sıkmadan gelen kanlı veya kansız bir sıvı veya askıntı var mı?
3Meme şeklinin değişmesi,
4Daha önce yok iken bir ağrı veya rahatsızlığın hissedilmesi,
5Meme başının içe do'ğıru çekilmesi, derişimin portakal kabuğu görüntüsü alması.
Bunlardan biri veya ikisinin yer aldığı görüldüğünde, vakit kaybetmeden kesin teşhis için doktora gitmek şarttır. Ancak, derhal ilâve edelim ki, yukarıda saydığımız hususlar kanser dışı diğer sebep terden veya hantallıklardan da ileri gelebilir. Bir mütehassısın muayenesi ve lüzum göreceği araştırmalar kesin nedeni ortaya koyacaktır. Kanser başlangıcı ise tedavide başarı yüzde doksana kadar çıkmaktadır.