Mamografi Meme kanseri şüphe edilen vakalarda, bir diğer erken teşhis metodu da, göğüslerin röntgen ile filmlerinin çekilmesidir. Buna Mamografi denilmektedir, Bu, memelerde henüz elle hissedilmeyen oluşumları göstermeğe yarayan ucuz, kolay ve ağrısız bir röntgen teşhis metodudur, özellikle 40 yaşının üstündeki kadınlarda kitle taramasında yararlı bir uygulamadır. Ancak, mammografide yani çekilen filmde bir oluşumun görülmesi demek kesin olarak kanser demek delildir. Memede kanser dışı olan kist ve diğer urlar da filmde görülebilir. Bu durumda, o yerde yapılacak bir biyopsi kesin teşhisi sağlar.