Meme Kanseri Erken Belirtileri Vücudun herhangi bir yerinde iyileşmeyen veya kapanması geciken yaralar.
2 Göğüslerde veya vücudun herhangi bir yerinde görülen şişlik, sertleşme, büzülme veya şekil değişmesi,
3 Kadınlarda âdet dışı veya âdet kesildiği halde görülen akıntı ve kanamalar ile kadın ve erkekte makattan gelen anormal kanamaılar.
4 Sürekli ses kısıklığı ve sebepsiz öksürükler,
5 Normal olan büyük veya küçük absest alışkanlıklarında değişmeler veya kanamalarım yer alması,
6 önceden mevcut bulunan siğil veya benlerin büyümesi, şekil veya renk değiştirmeleri,
7 Sürekli hazımsızlık veya yutkunma zorluğu
8 Nedeni belli olamayan sürekli kilo kaybı,
9 Ruhî veya bedenî düşkünlük hali, çevre ile ilgisizlik ve sebepsiz yorgunluk.
Ancak, derhal açıklamamız gereken bir husus vardır. Bu gibi belirti ve şikâyetleri olan (eyvah, ben kanserlim veya kanser olacağım) diye kendi kendine bir teşhis koymaımalı. Saydığımız bu 9 değişik 'belirtiler, kanser başlangıcının yanı sıra, çok başka sebeplerden ve ıhastalıkiardan da ileri gelmektedirler. Yapılacak iş, bu gibi belirtiler görüldüğünde ihmal edilmeden muayene ve gerçek teşhise gitmektir. Şayet kanser başlangıcı ise erken tedavi ile tamamen şifa oranı çek yüksektir. Kanser dışı bir hastalığa bağlı ise, ilerleyip müzminleşmeden tedavi edilme olanağı da sağlanmış olur