kanser bir hücre hastalığıdır Fiziksel, kimyasal etkenler, radyasyon (ışınlar), devamlı yereysel tahrişler ve çeşitli biyolojik faktörlerin, özellikle hüCrelerin en önemli parçası olan çekirdeğini etkileme sonucu, hücreler normal şekil ve niteliklerini kaybederler. Bölünüp çoğalmadaki normal kurallar anarşiye döner. Hücrelerin çoğalmasında hudutlar yıkılır. Bu hücre anarşisi, hudutsuz çoğalmağa başlar, oturduğu dokuyu ve komşu organları tahrip eder. Bazan da hücreler beyaz ve kırmızı kan damar yollarına girerek vücudun uzak organlarında yavrulama (****stas) yaparlar, işte, hücrenin böyle çılgınca çoğalması olayına kanser denir. Şu halde, kanser bir hücre hastalığıdır ve bulaşıcı bir hastalık değildir.