Kanser Her iki cinsiyette görülebilmekle beraber, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen kanserler şunlardır: Akciğer, dil, dudak, yutak, gırtlak, yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, böbrek (35 yaşından sonra içmeyenlere göre çok sigara içenlerde yüzde 50 daha fazla kanser riski vardır), mesane, Hodgkin (lenf bezi kanseri) ile bazı tür lösemiler (kan kanseri). Cilt kanseri, bazı bölgelerde daha sık erkeklerde, bazı bölgelerde ise kadınlarda daha sık görülmektedir. Erkeklerde en sık görülen kanserler ise akciğer, deri ve mide kanserleridir. Erkeklere öz olan prostat kanseri ise özellikle ileri yaşlarda dördüncü sırayı almaktadır. Cinsel kanserler dışında erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen kanserler ise şunlardır: özellikle ileri yaşlarda safra kesesi kanseri ile, erkeklere nazaran genellikle biraz farkla, kalın bağırsak, rektum ve anus kanserleridir. Diğer taraftan, fazla sigara içme alışkanlığının artması sonucu, dünyada, kadınlrda görülen akciğer kanseri sıklığı da artmaktadır.
Tiroid kanseri erkeklere göre kadınlarda daha sık görülmektedir. Her ne kadar tiroid kanserinin görülme oranı ülkeden, ülkeye değişiklik göstermekte ise de, bazı ülkelerde azalmanın, diğer bazı ülkelerde ise artışın yer alması dikkati çekmektedir.
Kadınlarda görülen kanserler arasında en sık görülenler, kadınlara öz olan kanserlerdir. Bunlar arasında birinci sırayı göğüs (meme), ikinci sırayı da cinsel organlar kanserleri alır. Bunlar ise, kadınlarda görülen tüm kanserlerin yüzde 50'sini kaıpsar. Cinsel or gan kanserlerinde sık görülme açısından başta rahim ağzı, sonra rahim gövdesi ve onu da yumurtalık kanseri izler. Rahim ağzı kanseri çok küçük yaşta cinsel birleşmeye başlayanlarda, bir kaç erkekle aynı zamanda yaşayan ve çok sıkı cinsel birleşmede bulunanlarda daha sık görülmektedir, örneğin, genel kadınlarda daha sık görüldüğü gibi. Diğer taraftan rahibelerde ise çok seyrek görülmektedir. Rahim gövdesi kanseri ise, daha çok âdet kesiminden sonra görülmektedir. Ayrıca evlenip birkaç çocuk doğurmuşlara göre evlenmemiş veya hiç doğurmamışlarda daha sık görülmektedir