Kanser Teşhis Muayene Kanserin teşhisi diğer çeşitli hastalıklarda olduğu gibi, hastanın şikâyeti, hikâyesi, belirtiler, bekim tarafından yapılacak muayene, röntgen tetkiki, radyo izotoplarla tarama, değişik laboratuvar tahlilleri ve gerektiğinde özel âletlerle incelenme sonucu sağlanır. Ancajk, kanser bir hücre hastalığı olduğuna göre, kesin teşhis biyopsi ile alınacak parçanın mikroskop altında dokunun ve onu oluşturan hücrelerin incelenmeleri ilet saptanır.
Henüz belirtiler başladığında veya daha başlamadan önce ise hastalığın erken, teşhisi, kişisel muayene ve kontrol, mikroskop altında hücrelerin yapı ve şekilleri ile önemli olan çekirdekleri içindeki krom ozonlarda yer almış değişikliklerin saptanmasıyla sağlanır ki, buna Smear Testi denir.