Kanserden Korunmak Herhangi bîr hastalıktan korunmak için iki yöntem vardır. Birincisi, ıhastalığa sebep olan mikrobu yok etmek, diğer taraftan mikrobun insan vücuduna girmesini önlemek. İkincisi ise, aşı yolu ile o ıhastalığa karşı bağışıklık sağlamak. Kansere karşı sabırsızlıkla ve ümitle beklediğimiz aşı henüz mevcut olmadığına göre, kanserden korunmak içm ikinci yöntem bugün için söz konusu değildir Birincisine gelince, kanser belirli bir mikroptan ileri gelmediğine göre, bu ancak iç ve dış, çeşitli faktörlerin, karsinojenlerin ve şartların biraraya gelmeleri sonucu oluştuğundan, bunların önlenmesi devletin, çeşitli kuruluşların, derneklerin, ihekimlerin ve kişilerin birlikte çabalarıyla sağlanabilir. Korunmayı bir plân ve programı içinde yürütmek gerekir. Bunun için de paraya, bilgiye, teşkilâta ve yurt çapında değişik düzeylerde eğitime ihtiyaç vardır.
Kanserle savaşta, krounma kadar gerek vatandaşların sağlığı ve gerekse iş gücü ve yurt eknomisi açılarından hastalığın erken teşhisi çek önemlidir. Kesin olarak kanıtlanmış bir husus da, kanserde erken teşhis ve tedavi ile şifa oanı yüzde yüze kadar ulaşmıştır. Kaldı ki, kadında ve erkekte en sık görülebilen kanserlerin günümüzde erken teşhisi, modern metod ve araçlarla gerçekleşmiş olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
Kişilerin her altı ayda hiç değilse yılda bir kere kanser açısın dan sağlıK kontrollerini, bu arada smear testi ve röntgen tetkikimi (akciğer film ve gerekiyorsa mammografi gibi) yaptırmalarını öneririz. Ayrıca, belirttiğimiz 9 belirtiden her hangi biri kendini gösterdiğinde (Ikontrol zamanını beklemeden) ve ihmal etmeden muayenelerini yaptırmalarını ve böylece kesin bir teşhis ve gerekiyorsa tedavilerini sağlamalarını kendi sağlıkları ve nihayet hayatları açısından çok ve hem de pek çok önemlidir.