Sigara ve tütünün kanserojen etkisi, sıklık açısından erkeklerde birinci sırayı alan akciğer kanserinin başlıca nedeni olduğu ve (başlamış hastalığı kamçıladığı da tartışma götürmez bir gerçektir. Bunu tüm dünya kabul etmiştir. Bugün ne yazıkki, bütün dünyada akciğer kanseri içilen sigara miktarının artışı ile orantılı olarak artmaktadır Yine üzülerek belirtmemiz gereken bir husus da, eskiden kadınlarda nisbeten daha seyrek görülen akciğer kanseri, özellikle son yıllarda, artan sigara alışkanlıkları ile çok artmış bulunmaktadır.
Sigara ve tütün, akciğer kanseri gibi dil, dudak, yutak, gırtlak ve yemek borusu kanserlerinin artışına da neden olmaktadır. Ayrıca, özellikle fazlam sigara ile birlikte aşırı alkol alınması böbrek ve mesane kanserlerinin oluşmalarını da arttırmaktadır. Nitekim, bu gi bi kişilerde bu tür kanserler yüzde elli daha sık görülmektedir.
Bu gerçekler karşısında, bu tür kanserlerden korunmak amacıyla, önerimiz: Sigara ve tütün alışkanlığını bırakmak veya günlük içilen miktarı azaltmak ve hiç değilse filtreli sigaraları dahi sonuna kadar içmemek ve dumanı yutmamaktır. Erken teşhis açısından, da, enerimiz her altı ayda bir akciğer röntgen filmi çektirmek.