Hormonlar ve Kanser Genel olarak herkes aşırı ilâç ve hormon alma tutkumluğundan kendini kurtarmalıdır. Kadınların âdetlerini çoğaltmak ve daha uzun süre sürdürmek için gereksiz yere ve özellikle östrojen hormonu yapmalarının sakıncalı olduğu bilinmektedir. Bu hormonun yüksek dozda ve sürekli alınması ve yapılması, göğüs ve cinsel organ kanserlerine etkisi ,ateşe körükle gitmeğe benzer. Nitekim, rahim kanserlerinde, ameliyatla yumutalıklar da beraberce çıkarıldığı gibi, yine hormonal etkisi dolayısiyle, bugün göğüs kanserinde uygulanacak ameliyat ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte yuımurtalıklarda çıkarılmakta veya ışınla kurtulmaktadır.
Erkeklerde ise, özellikle 40 - 60 yaşlarından sonra erkek hormonunu ağızdan almaları veya enjeksiyon ile yaptırmaları sakıncalıdır. Çünkü bu erkek hormonu prostat kanserinin görülme organını arttırmakta ve hastalığın büyüme ve yayılmasını süratlendirmektedir.
Gebelik süresince, doğacak çocukların gelecekleri açısından, zararlı ilâçlardan ve östrojen hormonundan uzak kalınmalıdır. Nitekim, gebelik süresince yapılan östrojen; hormonu uygulamasından sonra, doğan kız çocuklarda cinsel organ kanserleri görülmüş tür. 6u açıdan önerimiz : Erkeklerin belirli bir yaştan sonra erkek hormonunu (tıblbî bir gerek dışında) almamalıdırlar. Kadınların da orta yaştan sonra (uzman bir hekim tarafından gerek görülmedikçe) kendiliklerinden östrojen hormonu yaptırmamalıdırlar. Ayrıca ve özellikle gebelik süresince, gerek zararlı ilâçlara ve gerekse östrojen hormonu almamaya özen göstermelidirler