Cinsellik ve Kanser İlişkisi A) Kadınlarda en sık görülen göğüs kanserinin evlilikle ve ilk gebelik ve doğum yaşı ile ilgili olduğunu son zamanlardaki çalışmalar göstermiştir. Birleşik Amerika, İngiltere ve diğer bazı batı ülkelerinde yapılan araştırmalar ve elde edilen istatistiklere göre, 40 yaşı ve üstündeki hiç evlenmemiş, kadınlarda ve rahibelerde göğüs kanserine yakalanma tehlikesi, evlenmiş olanlara kıyasla daha fazladır. Ayrıca, evli olup da çocuk doğurrnamışlarda, doğurmuş olanlara kıyasla daha fazladır. Diğer taraftan, yine bu çalışmalara göre, annenin ilk gebelik ve doğurma yaşı da, bu açıdan önemli bir faik tör olarak kabul edilmektedir. Şöyle ki, genç yaşta ilk çocuğunu doğuranlarda göğüs kanseri riski daha az, ilk çocuğunu 30 ve üstünde bir yaşta doğuranlarda ise daha fazladır.
B) Kadınlarda, göğüs kanserinden sonra sık görülme açısından ikinci sırayı alan rahim ağzı kanserimin, cinsel birleşme ve doğum yaşı ile ilgisi olduğu açıklanmıştır. Hastalık daha çok evli kadınlarda görülmektedir. Genç yaşta evlenenlerde ve 18 yaşından önce cinsel birleşmelerde bulunmağa başlayanlarda, sık cinsel birleşmede bulunanlada, birden fazla eşle yaşayanlarda rahim ağzı kanserli riski daha fazladır. Nitekim genel kadınlarda hastalık da sık, oysa hiç evlenmemişlerde ve rahibelerde çok seyrek görülmektedir. Ayrıca, buna ilâve olarak düşük düzeyde sosyo ekonomik yaşantının ve kişisel temizliğin yeterli olmaması, hastalığın oluşumunda
yardımcı birer faktör olduğunu unutmamak igerek. Diğer taraftan, rahim ağzı kanseri riski, ilk doğumun 30 veya üstünde bir yaşta yer alması ile artmaktadır.
C) Erkeklerde görülen penis (kamış) kanseri sünnetle ilgili olduğu kanıtlanmıştır, Bu tür kanserin, çocuk doğduktan sonra birkaç gün içinde sünnet edilmesi bir gelenek olan müsevilede hemen hiç, 14 yaşına kadar muhtelif yaşlarda sünnet edilen Müslümanlarda az sayıda, hiç sünnet edilmeyen bazı hristiyan topluluklarında ise müslümanlara kıyasla daha sık görülmüştür.
Bu açılardan önerilerimiz söyledin özellikle evlenmemiş olanlarla, tüm kadınların göğiüs kanserinin erken teşhisi açısından (her ay kişisel göğüs muayene ve kontrolü yapmayı alışkanlıik haline getirilmelidirler. Bir ay öncesine göre şüphelenecek bir husus görülürse bir bekime gitmekte ve gerekiyorsa mammografi ve diğer tetkikleri yaptırmakta ihmal gösterilmemelidir. Ayrıca, yeni evli hanımların ilk doğumlarını fazla yıllar geçirmeden ve 30 yaşına gelmeden yapmalıdırlar.
Rahim ağzı kanserinden korunmak amacıyla 18 yaşından önce evlenilmemeli ve cinsel hayata başlanılmamalıdır. Ayrıca, daima cinsel organların temizliğine özen gösterilmelidir. Her aıltı ayda bir smear testi de kesinlikle ihmali edilmemelidir.
Erkek çocukların sünnetleri doğuştan kısa bir müddet sonra kesinlikle yaptırılmalı ve çocuğun yaşının ilerletmesi beklenilmemelidir.