Little hastalığı (Little's disease) piramidal traktüsün gelişim eksikliği sonucu oluşan ve doğumdan sonra giderek belirginleşen, ekstremitelerin spastik kasılmaları ile kaslarda zayıflık, yürüme güçlükleri, konvülsiyonlar, bilateral atetoz ve zeka geriliğiyle karakterize, başlıca nedenleri doğum travması, fetüsün anoksisi, annenin gebelik sırasında geçirdiği hastalıklar olan tablo